International Investment Agreement Name

Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma Anonim Şirketi v. Kazakhstan, ICC