Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, Award

29 Dec 2004
Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4