Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, Procedural Order No. 3

5 Nov 1998
Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4