Hughes Hubbard & Reed

24 Apr 2019
PJSC Ukrnafta v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. 2015-34
24 Apr 2019
Stabil LLC and Others v. Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case no. 2015-35
16 Jun 2020
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
Document provided by: ICSID Website
29 Oct 2019
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
Document provided by: ICSID Website
22 Mar 2019
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
Document provided by: ICSID Website
28 Sep 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
29 Jul 2016
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
12 May 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
13 Nov 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
14 Nov 2016
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
30 Jan 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
11 Aug 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
24 Nov 2016
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
16 Sep 2016
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9  
11 Sep 2017
Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/16/9